COVID - 19

Osobní ochrana: roušky, respirátory

Dezinfekce: přístroje na dezinfekci roušek, respirátorů, nářadí, pracovních pomůcek, osobních potřeb a místností