SLUŽBY

SLUŽBY pro vás

S čím vám můžeme pomoci

  • se zařízením nového studia (nalezení vhodného prostoru, spolupráce s interiérovou designérkou, provozní řád, pomoc s úřady, pomoc s výběrem přístrojů, podklady pro letáčky, překlady manuálů, ...)
  • se zakoupeným přístrojem v cizině (překlad manuálu, zaškolení s certifikátem, karta klienta s kontraindikacemi a informovaným souhlasem, úprava provozního řádu, pomoci s úřady, podklady pro letáčky, ...)
  • překlady manuálů k přístrojům (profesionální a srozumitelný text, vyhovující názvosloví pro úřady, zachování grafického designu, karta klienta s kontraindikacemi a informovaným souhlasem, ...)
  • grafické podklady letáčků pro tiskárnu ( překlad textu, přidání textu dle vašeho požadavku, zhotovení podkladů dle vašich představ)
  • a další ...

Máte zájem i o nabízené  či jiné služby?

Kontaktujte nás mailem: mvk@ibtechnology.eu nebo telefonicky +420 737076617

Těšíme se na vás